آزمایش هایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم دارویی است

 •  AldoStcrone ، Scrum or Plasma: قبل از انجام آزمایش باید هیپوکالمی اصلاح گردد و در صورت استفاده از داروهای ضد فشار خون و دیورتیک، حداقل از دوهفته قبل ( ترجیحا چهار تا شش هفته قبل) از انجام آزمایش با نظر پزشک قطع گردند.
 • Aluminum, Serum or Plasma : بیمار نباید از ۲۴ ساعت قبل از آنتی اسید های حاوی آلومینیوم مانند آمفوژل یاسوکرالفیت استفاده نماید.
 • ACE, Serum : کاپتوپریلں و انالاپریل باعث کاهشں مقادیر سرمی ACE می گردند.
 • ADH , Plasma : بیمار باید از مصرف موادی مانند نیکوتین، الکل، کافئین و دیورتیک ها که با ترشح ADH تداخل می نمایند، خودداری نماید.
 • Bleeding Time : بیمار باید از مصرف آسپرین و داروهای مشابه در طی هفته قبل از انجام آزمایش منع گردد.
 • Catecholamines, Fractionation, Plasma: مصرف دارو هایی مانند متیل دوپا و پروپرانولول که شبیه به اپینفرین و نوراپینفرین هستند باید یک هفته قبل از زمایشں قطع گردند.
 • Cortisol, Serum or Plasma : بیمار باید از مصرف اسپیرونولاکتون یا کیناکرین اجتناب کرده و بدون استرس باشد.
 • Ferritin, Serum: هنگامی که بیمار تحت درمان با آهن است، تعیین فریتین سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود.
 • GTT, Plasma:  از داروها مثل استروئید ها، دیورتیک ها، داروهای ضد تشنج ، داروهای سایکواکتیو ، داروهای ضد سل و ضد التهاب تداخل ایجاد می کنند.
 • ۵HIAA, Urine : برای حداقل ۷۲-۴۸ ساعت قبل از نمونه گیری و در طی جمع آوری نمونه بیمار ، بیمار باید از مصرف داروهای استامینوفن ،سالیسیلات ها، قناستین ، شربت سرفه حاوی گلیکولات گلیسیرین، ناپروکسن، متوکاربامول، ایمی پرامین، ایزونیازید، مهارکننده های منوآمین اکسیداز (MAOI)، منتامین، متیل دوپا، رزرپین و فنوتیازین ها منع شود.
 • Homovanillic Acid(HAV) Urine: بیمار باید حتی المقدور ۴۸ ساعت پیش از جمع آوری نمونه آسپرین، دی سولفیرام، رزرپین و پیریدوکسین مصرف نکرده باشد. لوودوپا هم باید تا دو هفته قبل مصرف نشده باشد .
 • Intrinsic Factor Blocking Antibody : بیمار از یک هفته قبل از آزمایش نباید ویتامین B12 تزریق کرده باشد.
 • Oxalate, Urine : از ۲۴ ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مصرف ویتامینC اجتناب شود.
 • PH Stool : روش های تشخیصی با باریم و استفاده از مسهل تا یک هفته قبل نباید انجام شده باشند.
 • Platelet Aggregation: بیمار از هفت روز قبل از انجام آزمایش نباید آسپرین دریافت کرده باشد و باید از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDS) یا سایر عوامل مهار کننده پلاکت هم اجتناب کند.
 • Protein C : مصرف ضدانعقاد خوراکی توسط بیمار سوال شود چراکه سطوع پروتئین C با مصرف وارفارین کاهش مییابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت ۱۰  روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایشں انجام شود.
 • Protein S : سطوح پروتئین S با مصرف استروژن یا وارفارین و در طی حاملگی کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت ۱۰ روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود.
 • PT, PTT: هرچند که هپارین PTT را طولانی می کند ولی به مقادیر کمتر می تواندPT را هم طولانی کند. هیرودین و آرگاتروبان PT و PTT را طولانی می کنند. بنابراین بهترین حالت این است که نمونه مربوط به آزمایش های انعقادی مستقیما از یک ورید محیطی گرفته شود و از بازویی که هپارین، هیرودین یا آرگاتروبان تزریق می شود، خون گیری صورت نگیرد.
 •  Protoporphyrin , Free Erythricyte (FEP) : بیمار باید در ۲۴ ساعت گذشته الکل مصرف نکرده باشد و حالت مطلوب این است که در یک هفته گذشته هیچ دارویی مصرف نکرده باشد.
 • Schilling Test : بیمار از سه روز قبل از انجام آزمایش نباید ویتامین های گروه B را دریافت کرده باشد.
 • VaSOactive Intestinal Peptide (VIP), Plasma : بیمار باید از ۲۴ ساعت قبل آنتی اسید مصرف نکرده باشد و تمامی درمان ها باید از ۴۸-۲۴ ساعت قبل قطع شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *