آزمایش هایی که انجام آنها نیاز به رعایت زمان بندی خاص دارد

 •  PTT : در بیماران تحت درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین است.
 •  ACTH , Plasma : جهت اندازه گیری های متوالی لازم است نمونه گیری در روزهای مختلف در یک ساعت ثابت انجام شود. همچنین نمونه هایی که برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته می شوند باید بین ۶ و ۱۰ صبع و بین ۹ شب تا نیمه شب باشند .
 • AFP , Serum : جهت غربالگری نشانگان داون زمان مطلوب ، هفته ۱۸ – ۱۶ حاملگی است .
 • Androstenedione, Serum : در زنان نمونه باید یک هفته قبل یا بعد از دوره قاعدگی گرفته شود.
  Esriol, Unconjugated ,Serum or Plasma or Urine : جهت غربالگری نشانگان دوان و نشانگان ادوارد، زمان مطلوب هفته ۱۸-۱۶ حاملگی است.
 • GTT, Plasma : بیمار باید فعالیت داشته باشد و از سه روز قبل باید دریافت غذای کافی با کربوهیدرات کافی ( حداقل ۱۵۰ گرم کربوهیدرات در روز) داشته و از۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش نیز ناشتا باشد.
 • Glycated Hemoglobin (HbA1 C) , Blood: در بیماران مبتلا به دیابت نوع اول آزمایش با فاصله سه ماه توصیه می شود. در مبتلایان به دیابت نوع دوم در هنگام تشخیص بیماری و هر شش ماه یا هر گاه که نظارت خوب بر بیماری مورد نیاز باشد درخواست می شود.
 • Inhibin A , Serum: اندازه گیری فقط بعد از هفته ۱۴ حاملگی انجام می شود.
 • Iron , Serum : به علت تاثیرات ریتم شبانه روزی آهن و اینکه سطح آهن سرم در عصر پایین تر است، نمونه باید در حالت ناشتا و صبح گرفته شود.
  Lithium, Serum : نمونه را ۱۲ ساعت پس از مصرف آخرین دوز دارو بگیرید.
 • Urobilinogen ,2-Hour Urine : از آنجایی که یک پیک واضح در طی روز در دفع آن وجود دارد، بنابراین حالت مطلوب، یک نمونه عصر گاهی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *