آزمایش هایی که بیمار باید ترجیحا ناشتا باشد

 Acid phosphatase, Serum

Al-Antirypsin, serum

( قبل از جمع آوری، ناشتایی از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبع توصیه میشود) Amylase, Urine

Androstenedione, Serum

Apo A-I, Serum

Apolipoprotein B-100, Serum

Calcium, Serum

Cholesterol Total, Serum or Plasma

Cobalamin, Serum

C-Peptid, Serum

Cryoglobulin Qualitative, Serum

FTA-ABS, Serum

GGT, Serum

Homocystine, Plasma

IGF-1,Serum or Plasma

Insulin , Serum

۵Nucleotidase, Serum

Osmolality Calculated, Serum or Plasma

Phosphorus, Serum

PSA, Serum

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *