آزمایش هایی که انجام آنها به رعایت مواردی خامل نیاز دارد

 • Acid Phosphatase, Serum or Plasma : نمونه بلافاصله بعد از معاینه رکتال (DRE)، بافت برداری سوزنی پروستات و ماساژ نباید انجام گردد.
 • AST, ALT : فعالیت بدنی شدید سبب افزایش می گردد و باید اجتناب شود
 • Albumin , Serum : بستن تورنیکه به مدت طولانی می تواند سبب افزایش آلبومین سرم به صورت تصنعی گردد.
 • Calcium , Ionized , Serum : بیمار باید برای مدت ۳۰ دقیقه قبل از نمونه گیری دراز بکشد .
 • CSF Glucose : برای اندازه گیری گلوکز مایع مغزی-نخاعی نیاز به انجام آزمایش گلوکز پلاسما نیز هست و حالت مطلوب آن است که دو ساعت قبل از انجام آزمایش بر روی مایع مغزی-نخاعی انجام گردد.
 • Fat, Urine : از آلودگی نمونه با روغن ها و لوبریکانت ها، صابون و پودر دستکش اجتناب شود.
 • Oxalate, Urine : بیمار باید ترجیحا در منزل بوده و مایعات و غذای معمولی مصرف کند .
  PSA, Serum: بیمار نباید اخیرا معاینه رکتال و یا بافت (DRE)و یا بافت برداری سوزنی پروستات شده باشد. انزال ممکن است سبب افزایش موقت و جزیی شود .
 • Renin Plasma Activity : متغیرهای قبل از آزمایش که باید تحت نظارت باشند عبارتند از تعادل سدیم، وضعیت قرار گیری بیمار داروهای ضد فشار خون و زمان نمونه گیری.
 • Semen Analysis : دو تا سه روز قبل از نمونه گیری نباید انزال رخ داده باشد ( ولی نه بیشتر از ۷ روز).
 • Thyroglobulin , Serum : آزمایش نباید خیلی زود پس از انجام بافت برداری سوزنی، جراحی تیروئید یا درمان باید رادیواکتیو انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *