آزمایش هایی که انجام آنها به رعایت مواردی خامل نیاز دارد

 • Acid Phosphatase, Serum or Plasma : نمونه بلافاصله بعد از معاینه رکتال (DRE)، بافت برداری سوزنی پروستات و ماساژ نباید انجام گردد.
 • AST, ALT : فعالیت بدنی شدید سبب افزایش می گردد و باید اجتناب شود
 • Albumin , Serum : بستن تورنیکه به مدت طولانی می تواند سبب افزایش آلبومین سرم به صورت تصنعی گردد.
 • Calcium , Ionized , Serum : بیمار باید برای مدت ۳۰ دقیقه قبل از نمونه گیری دراز بکشد .
 • CSF Glucose : برای اندازه گیری گلوکز مایع مغزی-نخاعی نیاز به انجام آزمایش گلوکز پلاسما نیز هست و حالت مطلوب آن است که دو ساعت قبل از انجام آزمایش بر روی مایع مغزی-نخاعی انجام گردد.
 • Fat, Urine : از آلودگی نمونه با روغن ها و لوبریکانت ها، صابون و پودر دستکش اجتناب شود.
 • Oxalate, Urine : بیمار باید ترجیحا در منزل بوده و مایعات و غذای معمولی مصرف کند .
  PSA, Serum: بیمار نباید اخیرا معاینه رکتال و یا بافت (DRE)و یا بافت برداری سوزنی پروستات شده باشد. انزال ممکن است سبب افزایش موقت و جزیی شود .
 • Renin Plasma Activity : متغیرهای قبل از آزمایش که باید تحت نظارت باشند عبارتند از تعادل سدیم، وضعیت قرار گیری بیمار داروهای ضد فشار خون و زمان نمونه گیری.
 • Semen Analysis : دو تا سه روز قبل از نمونه گیری نباید انزال رخ داده باشد ( ولی نه بیشتر از ۷ روز).
 • Thyroglobulin , Serum : آزمایش نباید خیلی زود پس از انجام بافت برداری سوزنی، جراحی تیروئید یا درمان باید رادیواکتیو انجام شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *