آزمایش هایی که انجام آن ها الزاما نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد

آزمایش هایی که انجام آن ها الزاما نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد:

(ناشتایی از نیمه شب) ACTH, Plasma

Alkaline Phosphatase, Serum

Al-Acid Glycoprotein, Serum

(شیرخواران ۴ ساعت ناشتایی ولی کودکان وبزرگسالان ۱۲ ساعت) Amino Acid, Plasma

Ascorbic Acid, Serum

Calcitonin, Serum or Plasma

Ceruloplasmin, Serum or Plasma

FBS

Folic Acid, Serum

Glucagon , Plasma

HDL ، LDL

Iron, Serum

Lactose tolerance test

(ساعت ناشتایی ۱۲)  Leptin, Serum

Lipase, Serum

(می تواند آب بنوشد) PTH, Serum

Schilling Test

Transthyretin, Serum

(ساعت ناشتایی ۱۴-۱۰)  Triglycerides, Serum or Plasma

(حداقل ۸ ساعت)  Viatamin A Serum or Plasma

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *