سوالات متداول تست پاپ اسمیر:

  • سوالات متداول تست پاپ اسمیر :
  • آیا دختران باکره میتوانند تست پاپ اسمیر انجام دهند؟

دختران باکره نمیتوانند تست پاپ اسمیر انجام دهند چون جهت انجام تست پاپ اسمیر احتیاج به معاینه واژینال با اسپکلوم میباشد.

  • تست پاپ اسمیر چند روز بعد از پریود چگونه است؟

انجام تست پاپ اسمیر باید در زمان پاکی فرد باشد ولی درزمان پاکی در هرروزی از سیکل قابل انجام است فقط ٢۴ساعتت قبل فرد نباید نزدیکی جنسی داشته باشد.

  • آیا آزمایش پاپ اسمیر درد دارد؟

انجام تست پاپ اسمیر درد ندارد.

  • آیا خونریزی بعد از پاپ اسمیر طبیعی است؟

خونریزی در حد لکه بینی بعداز پاپ اسمیر درحد یک روز طبیعی است.

  • آیا در بارداری تست پاپ اسمیر انجام میشود؟

اگر انجام تست پاپ اسمیر در زمان بارداری ضروری باشد، ممنوعیتی ندارد. فقط در تفسیر جواب آزمایش باید از باردار بودن فرد مطلع باشید.

  • آیا عفونت لگن با آزمایش پاپ اسمیر مشخص میشود؟

بعضی از عفونتهای واژینال در تست پاپ اسمیر مشخص میشوند.

  • اولین پاپ اسمیر بعد از زایمان کی هست؟

اولین تست بعد از زایمان ۴٠ روز بعد یا هر زمانی که فرد کاملا پاک بشود است. یا در مورد کسانی که قبلا هم تست پاپ انجام داده اند ٣ سال بعد از آخرین تست پاپ اسمیر.

  • زمان تحویل نمونه پاپ اسمیر به آزمایشگاه

زمان تحویل نمونه پاپ اسمیر به آزمایشگاه تا یک هفته هم ایرادی ندارد.

  • سوالات متداول تست پاپ اسمیر:


آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سینا
مدیریت : خانم دکتر بهناز دیبایی نیا
دارای بورد تخصصی اناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراچعه نمایید.