گالری تصاویر آزمایشگاه

دفتر مسئول فنی (مدیریت)

photo_2017-12-03_10-23-49

اتاق نمونه گیری کودکان

photo_2017-12-03_10-23-45

 

پذیرش

photo_2017-12-03_10-23-42

سالن انتظار

photo_2017-12-03_10-23-49